Op de IKBEN!ZINVOL-dag investeert een team van een bedrijf of instelling tijd in de samenleving via Stichting Present. De doelgroep van Stichting Present: Mensen zonder netwerk, geld of mogelijkheden.
Samen met het managementteam, de afdeling of projectgroep knapt u bijvoorbeeld een huis op, maakt u een buurt weer leefbaar, gaat u er op uit met mensen met een beperking, organiseert u een spelmiddag of legt u een tuin aan. Het is aan u. De klus sluit aan op uw eigen wensen. Een zinvol antwoord op een vraag vanuit de samenleving.

De IKBEN!ZINVOL-dag is het nieuwe teambuilden. Spontane ontmoetingen tussen verschillende lagen van de bevolking leiden tot meer integratie, begrip en een nieuwe start. Een dag met inhoud. Geven met je hart en je talenten.

De IKBEN!ZINVOL-dag is een unieke beleving voor teams. Een investering met een viervoudig rendement. MEER samenwerken, MEER maatschappelijk verantwoord ondernemen, MEER teambuilding, MEER effect van geleverde inspanningen. De IKBENZINVOL-dag biedt MEER!
Home Geef Leer Doe Contact