De IKBEN!ZINVOL-dag is een unieke beleving voor teams. Een investering met een viervoudig rendement. MEER samenwerken, MEER maatschappelijk verantwoord ondernemen, MEER teambuilding, MEER effect van geleverde inspanningen. De IKBENZINVOL-dag biedt MEER!
De middag van de IKBEN!ZINVOL-dag staat in het teken van de teamevaluatie. Begeleid door een ervaren teamcoach die de hele dag nauwgezet alle activiteiten volgt. De teamcoach, staat stil bij de onderlinge samenwerking en haalt nieuwe kwaliteiten boven bij de deelnemers. Kwaliteiten waar de deelnemers als individu en als team hun voordeel mee kunnen doen.

Daarnaast belicht de teamcoach de genomen of te nemen hobbels. Het opstellen van een nieuwe norm van samenwerken is het tastbare resultaat van de IKBEN!ZINVOL-dag. Een dag die inspireert tot samenwerken. Een dag die aanzet tot het benutten van aanwezige kwaliteiten. Leren vanuit je eigen zijn.

Home Geef Leer Doe Contact